Cennik

CENNIK

 

Oprowadzanie na kucu                      40 zł  / 20 min

Jazda na lonży

dla dzieci i dorosłych                          80 zł  / 30 min

 

Pony Multi Teacher                                                60 zł  / 30 min

Jazda w grupie

minimum 4 osoby                               80 zł  / 60 min

Jazda grupowa – 2 osoby                   100 zł / 60 min

Jazda indywidualna                            120 zł  / 60 min

 

KARNET  (miesieczny)

Liczbę jazd w danym miesiącu  wybiera sam jeździec.

KARNETY  wykupujemy na początku miesiąca. po tym terminie jazdy liczone są według cennika.

Karnet jest ważny od pierwszego  do ostatniego dnia danego miesiąca.

W razie nieobecności na umówionej jeździe z karnetu można jazdę odbyć ale tylko w miesiącu ważności karnetu. Po tym czasie jazda przepada.

Posiadacz karnetu zobowiązany jest poinformować o planowanej nieobecności na jeździe minimum 1 dzień wcześniej przed ustalonym terminem zajęć. W przeciwnym razie jazda przepada.

Karnet nie obejmuje jazd indywidualnych i treningów, szkoleń.

jedna jazda  –                 60 zł  /  60 min

Karnet  Klubowy

Treningi minim. 2 x  w tygodniu od września do czerwca  ( minimalna liczba jazd  – 8  )!

Jedna jazda – 50 zł

Komentarze są wyłączone.